Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invalidtetom u 2020. godini.

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 19. sjednici održanoj 29.10.2020. godine donio je Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini po Javnom pozivu Fonda objavljenom 10.09.2020. godine.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 2.996.100,00 KM od ukupno predviđenih 3.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenom 10.09.2020. godine na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini broj: 01-04-5-9976/20 od 08.09.2020. godine.

Preostala sredstva u ukupnom iznosu od 3.900,00 KM ostaju neraspoređena po predmetnom Javnom pozivu.

Rok za dostavu prigovora/upita na objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti bodovanje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda odlukom uvaži kao opravdan.

Navedena aplikacija ulazi u „Listu 2“: Aplikanti koji ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni „Listom 1“, te se u skladu sa ostvarenim bodovima rangira na istu.

Ukoliko neko sa „Liste 1“ iz člana 6., stav (2.), tačka j)  Pravilnika odustane od zapošljavanja, Fond će zaključiti ugovor/e sa korisnicima koji se nalaze na „Listi 2“, po redoslijedu kako se nalaze na listi do utroška sredstava predviđenih za raspodijelu (3.000.000,00 KM).

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora službe Fonda će eventualne ugovore iz predhodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, odnosno konačnog formiranja „Liste br. 2“ u skladu sa odredbama Pravilnika o raposdijeli sredstva Fonda za profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-3057/20 od 20.03.02020. godine.

Rezultate Javnog poziva za 2020. godinu, možete preuzeti ovdje:

  1. LISTA 1 – Aplikanti koji ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te su kao takvi uvršeni u raspodjelu sredstava
  2. LISTA 2 – Aplikanti koji ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni “Listom 1”, te kao takvi nisu uvršteni u raspodjelu sredstava
  3. LISTA 3 – Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

NAPOMENA: KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, A ŠTO PODRAZUMJEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI I RUKAVICA.