Konferencija: Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH

U hotelu "Sunce" u Neumu u tijeku je konferencija na temu: "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine" s posebnim akcentom na analizu učinaka i prijedloga promjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji,...

Fond suorganizator 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je, u svojstvu suorganizatora, učestvovao u radu 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom, koja je održana u Sanskom Mostu 20. i 21.10.2021. godine. Nosilac...

Međunarodni dan bijelog štapa

Međunarodni dan bijelog štapa se svake godine obilježava 15. oktobra od 1964. godine. Željeli bismo iskoristiti ovu priliku kako bismo vas informisali, obavijestili i podsjetili o postojanju i značenju Međunarodnog dana bijelog štapa – 15. oktobar.Dan bijelog štapa je...

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za programe u 2021. godini

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije...

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini (objavljen dana 19.08.2021. godine) Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog...

Održana konferencija na temu “Zapošljavanje slijepih osoba”

Uz podršku Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, Udruženja građana oštećenog vida Tuzla od 08.10.2021. do 09.10.2021 godine u Hotelu Zlaća održana je konferencija na temu „Zapošljavanje slijepih osoba“. Konferencija je okupila slijepe osobe sa područja...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

DODIJELJENIH POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

OSOBA SA INVALIDITETOM OBUHVAĆENO PROGRAMIMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

FINANSIRANA/SUFINANSIRANA PROGRAMA

ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM KONSTANTNO OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANE NADOKNADE I SUBVENCIJU PLATE