Kremić: Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz jačanja regionalne saradnje na polju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja

Sastancima je prisustvovao i Dobrica Jonjić, pomoćnik Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Kremić je predstavio rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, te pozvao učesnike sastanaka da učestvuju...

Bajramska čestitka v.d. direktora Fonda

Vršitelj dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Riad Kremić uputio je, u ime Fonda i u svoje lično ime svim korisnicima sredstava Fonda kao i svim osobama s invaliditetom islamske vjeroispovjesti čestitku za...

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za programe u 2022. godini

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za programe održivosti u 2022. godini  Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa odživosti zaposlenosti...

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu novčanog stimulansa za...

Čestitka v.d. direktora Fonda povodom Vaskrsa

Vršitelj dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Riad Kremić, uputio u ime Fonda i u svoje lično ime, vaskršnju čestitku pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti u kojoj se kaže: „Žеlim vam da najveći hrišćanski...

VLADA FEDERACIJE BiH USVOJILA IZVJEŠTAJE O RADU FONDA ZA 2021. GODINU

Dana 21.04.2022. godine u Mostaru održana je 312. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu sjednice Vlade FBiH bili su i izvještaji o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) za...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

DODIJELJENA POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

OSOBE SA INVALIDITETOM OBUHVAĆENE PROGRAMIMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

FINANSIRANA/SUFINANSIRANA PROGRAMA

ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM KONSTANTNO OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANE NADOKNADE I SUBVENCIJU PLATE