Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka goriva za službena vozila. Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača Februar 19, 2021 Odluka o izboru ponuđača Februar 19, 2021 Obavještenje sa 25. sjednice Upravnog odbora Fonda Februar 19,...

Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku usluga – fizička zaštita. Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača Februar 19, 2021 Odluka o izboru ponuđača Februar 19, 2021 Obavještenje sa 25. sjednice Upravnog odbora Fonda Februar 19, 2021 POZIV...