Odluka o izboru ponuđača Društvo za zapošljavanje invalidnih lica “APEL – PROMET” d.o.o. Travnik za javnu nabavku kancelarijskog materijala LOT 2 – toneri

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, objavljuje: Odluku o izboru ponuđača Društvo za zapošljavanje invalidnih lica “APEL – PROMET” d.o.o. Travnik za javnu nabavku kancelarijskog materijala LOT 2 – toneri...