Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je u periodu od proteklih 18 mjeseci od stupanja na dužnost novih upravljačkih i rukovodnih struktura, osigurao neposredno zaposlenje 1070 osoba sa invaliditetom. Poređenja radi, u periodu od osnivanja Fonda pa do 2015. godine ukupno je podržano uposlenje za nešto više od 650 osoba sa invaliditetom.

Sredstvima Fonda je u navedenom periodu od 18 mjeseci osigurana podrška zaposlenju, održivosti uposlenosti osoba sa invaliditetom i njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji za ukupno više od 1600 osoba sa invaliditetom.

Ostvarenje navedenih rezultata omogućeno je, između ostalog, i izradom i objavljivanjem u Službenim novinama FBiH Upustva i obrazaca za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom (obrazac EP), te kreiranjem popratnih tehničkih pretpostavki za efikasno procesuiranje podataka, odnosno stavljanjem u funkciju posebno kreiranog softvera.

U konačnici, uspostavom evidencije i poduzimanjem drugih popratnih aktivnosti prema poslodavcima od strane Fonda, naplata posebnog doprinosa u prvom kvartalu 2016. godine porasla je za 42,55% u odnosu na isti period prošle godine, sa tendencijom stalnog rasta.

Napominjemo da je još značajniji indirektni efekat poduzetih mjera Fonda veliki porast broja zaposlenih osoba sa invaliditetom od strane brojnih poslodavaca širom Federacije BiH koji se odlučuju na ovaj čin kako bi bili izuzeti od plaćanja posebnog doprinosa.

Fond ovim putem upućuje naročitu zahvalnost svim društveno odgovornim poslodavcima u Federaciji BiH koji se u skladu sa zakonskom obavezom sve intenzivnije opredjeljuju za upošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i onim koji uplaćuju poseban doprinos za poticanje zaposlenja osoba sa invaliditetom u slučaju da sami ne zapošljavaju zakonom propisani broj takvih lica.

Pozivamo sve ostale poslodavce u Federaciji BiH da se povedu za sve brojnijim pozitivnim primjerima onih koji izvršavaju svoje obaveze, kako nepoštivanjem zakonske obaveze svaki poslodavac u FBiH podliježe sankcijama i krivičnom gonjenju.

Sve dodatne informacije poslodavci i zainteresovane osobe sa invaliditetom mogu dobiti putem službene stranice Fonda www.fprzoi.ba ili www.fond.ba.

Kabinet direktora Fonda