Dana 21.05.2020. godine u Mostaru održana je 223. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu sjednice Vlade FBiH bio je i Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2019. godinu koji je jednoglasno usvojen.

Izvjestioc o izvještajima Fonda za 2019. godinu bio je v.d. direktor Vinko Jerinić.

Ovakav ishod predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja učinaka rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.

Podrška Vlade Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podstrek za nastavak razvoja institucije i misije Fonda na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.