U skladu sa članom 14. stav 1. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“ br.28/11) dana 19.02.2021. godine sa početkom u 10.00 sati održana je 25. sjednica Upravnog odbora Fonda.

Na sjednici Upravnog odbora u okviru dnevnog reda između ostalog usvojeni su sljedeći dokumenti:

  • Pravilnik o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Preuzmite OVDJE
  • Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Preuzmite OVDJE

Upravni odbor Fonda u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom, te održavanja postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom je donio 0dluke o raspisivanju javnih poziva, te će se u skladu sa istim javni pozivi raspisati kako slijedi:

  • JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2021. godini (raspisuje se 24.02.2021.godine)

Predmet javnog poziva je izbor programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom (LOT I, LOT IV i LOT V), koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za financiranje/sufinanciranje programa u 2021. godini.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 3.400.000,00 KM,  raspoređenih na tri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

  • Lot I: Za financiranje/sufinanciranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnim radionicama – 1.800.000,00 KM;
  • Lot IV: Za financiranje/sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 1.300.000,00 KM;
  • Lot V: Za financiranje/sufinaciranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom – 300.000,00 KM.

   

  • JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini (raspisuje se 11.03.2021. godine)

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.