JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini

Preuzimite javni poziv ovdje: LINK

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 29.10.2016. godine.
  • Ovaj javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – fprzoi.ba; www.fond.ba
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Aplikacione obrazce mozete preuzeti:

LOT 2 : LINK

LOT 3.1: LINK

LOT 3.2: LINK

LOT 3.3: LINK

LOT 4 : LINK

Datum objave: 30.09.2016. godine.