OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve korisnike novčanih sredstava Fonda, da je Upravni odbor Fonda usvojio  novi Pravilnik o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je stupio na snagu 17.09.2013. godine. Ubuduće, isplata po svim osnovama (novčane nadoknade, novčani stimulans, finansiranje i sufinansiranje programa i projekata) će se vršiti po novom Pravilniku. Preuzmite Pravilnik ovdje ili u rubrici Legislativa.