Na sastanku o zapošljavanju osoba sa invaliditetom primjenom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je održan 14.12.2016. godine u Sarajevu, zaključeno je da bi njegovom izmjenom trebalo omogućiti poticaj zapošljavanju i RVI s 50 i više posto invaliditeta.
Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević izjavio je da je, također, zaključeno da treba pristupiti sistemskom rješavanju kontrole uplate doprinosa u skladu sa ovim zakonom kroz usklađivanje pravilnika o načinu uplate javnih prihoda s ovim zakonom.
Istakao je da je dogovoreno i javno zagovaranje kako bi svi poslodavci u FBiH iznašli mogućnost da zaposle osobe s invaliditetom.


Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmet Baljić rekao je da je sredstvima Fonda u 2015. i 2016. omogućeno zapošljavanje više od 1.400 osoba s invaliditetom, što je bolji rezultat nego u prehtodnih četiri, pet godina kad je ukupno zaposleno 630.
Zahvalio je svim preduzećima koja u skladu sa zakonom zapošljavaju takve osobe ili, ukoliko ne zapošljavaju, plaćaju doprinos kojim stimulišu zapošljavanje najugroženije kategorije društva.
Baljić je upozorio kompanije kojima su poslali upozorenja pred tužbe da postupe po njima ili će Fond tužiti sve koji nisu platili taj doprinos i neće dozvoliti da potraživanja zastare.

Predsjednik Saveza RVI Federacije BiH Esad Delić kazao je da taj savez podržava sve napore na zapošljavanju neratnih i ratnih invalida, jer ta populacija ne traži socijalna davanja već priliku da rade.

Predsjednik HVIDRA-e HVO-a Herceg-Bosne Dragan Radić naveo je da je ministar Bukvarević još jednom pokazao da misli na braniteljsku populaciju, te zahvalio i na doprinosu iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.