Na 139. redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj u četvrtak 26. aprila 2018. godine, Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaje o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) za 2017. godinu, kao i izvještaje o radu Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Fonda za 2017. godinu.

Usvajanje izvještaja od strane Vlade Federacije BiH je još jedan od pokazatelja uspješnog djelovanja Fonda u proteklom periodu.