Dana 21.04.2022. godine u Mostaru održana je 312. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu sjednice Vlade FBiH bili su i izvještaji o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) za 2021. godinu koji je jednoglasno usvojen.

Izvjestioc o izvještajima Fonda za 2021. godinu bio je v.d. direktor Riad Kremić.

„Ovo je još jedna potvrda uspješnog rada i djelovanja Fonda od strane nadležnih institucija. Podrška Vlade Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podstrek za nastavak rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju,“ rekao je v.d. direktor Riad Kremić.

Više informacija dostupno na dnevnom redu sa 312. sjednice Vlade FBiH kao i u saopćenju o radu.