Dana 20.05.2021. godine u Mostaru održana je 266. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH za 2020. godinu, koje će uputiti Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog usvajanja.

Ovakav ishod predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja učinaka rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane Vlade Federacije BiH.

Podrška Vlade Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podstrek za nastavak razvoja institucije i misije Fonda na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.