Fond je usvojio novi Pravilnik o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije (Pravilnik) kojeg možete naći na našoj internet stranici u rubrici LEGISLATIVA. U cilju olakšanja procesa ostvarivanja prava na novčane naknade i subvencije plata, želimo i na ovaj način istaknuti dvije bitne informacije iz Pravilnika koje će olakšati proces ostvarivanja prava na novčanu naknadu i subvencije plata.

  1. Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i privredna društva koja ostvaruju status zaštitne radionice, odnosno privredna društva koja u svom sastavu imaju dio koji ostvaruje status zaštitne radionice, organizacije osoba sa invaliditetom i osobe iz člana 56. stav 2. i 3. Zakona tj. samostalni poduzetnik / poljoprivrednik koji je roditelj, dijete ili bračni drug osobi sa invaliditetom koju zapošljava, dužni su u skladu sa članom 52. i 65. stav 2. Zakona, uz zahtjev za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plaće priložiti pored ostalih dokumenata navedenih u Pravilniku i:
    – Ovjeren obrazac MIP-1023 od strane Porezne uprave FBiH (ili elektronski predat obrazac) koji se prilažu uz svaki pojedinačni zahtjev.
  2. Kao dokaz o invaliditetu za kategoriju ratnih vojnih invalida prihvata se nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu 2010. godine, a prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plaće dostavlja se odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original).Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji nisu prošli postupak revizije dostavlja se odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original) prilikom svakog podnošenja zahtjeva.Ukoliko je ratni vojni invalid prošao reviziju i posjeduje tzv. „revizioni nalaz“ po kojem ima 60% invaliditeta ili više od toga, uz naredni zahtjev za isplatu novčane naknade i subvencije plate treba dostaviti revizioni nalaz (ovjerena kopija) i odgovarajuću potvrdu/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original), nakon toga dalje nije obavezan sa svakim zahtjevom Fondu dostavljati potvrdu/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta.