Obavještavaju se sva lica koja vrše uplatu sredstava na račun Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom putem depozitnog računa otvorenog kod „Moje banke“ d.d. Sarajevo da su od 01.08.2016. godine uplate dužni vršiti na novi broj depozitnog računa. Novi broj depozitnog računa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kod „Investiciono Komercijalna banka“ d.d. Zenica od 01.08.2016. godine je: 1344701000753837.

Broj računa kod „Moje banke“ d.d. Sarajevo na koji su vršene uplate u proteklom periodu će sa 01.08.2016. godine biti ugašen!