Na osnovu članova 13. i 38. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 28/11), člana VIII Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 48/10), a u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 9/10), Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 33. sjednici održanoj 08.09.2016. godine donio je

ODLUKU

 o dopunama Odluke br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine

 

I

Član II Odluke Upravnog odbora Fonda br. 01-05-5-1832/16 donesene na 28. sjednici Upravnog odbora od 22.03.2016. godine na kraju se dopunjava sljedećim tekstom:

„U skladu sa Mišljenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike br. 06-35/18-574/16, Informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike br. 06-35/18-948/16 i dodatnim obrazloženjem Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike br. 06-35/18-574/16 od 21.06.2016., svim osobama kojim je invaliditet utvrđen u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta („Službene novine FBiH“ 41/04), uvažava se nalaz, ocjena ili mišljenje doneseno na osnovu navedenog akta, uključujući neratne i druge invalide kojim je invaliditet utvrđen na osnovu iznad navedenog Pravilnika.“

II

Ova Odluka prilaže se uz Odluku br. 01-05-5-1832/16 i čini njen sastavni dio.

Ostatak Odluke br. 01-05-5-1832/16 ostaje nepromijenjen.

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će biti objavljena na službenoj internet stranici Fonda.

 

                                                                       PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                         Almas Kulović