Na 79. sjednici Vlade FBiH,  utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Saopćenje sa sjednice možete preuzeti ovdje.