Vlada Federacije BiH na 84. sjednici usvojila je Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)

Strategiju možete preuzeti na BH jezicijima kao i na engleskom jeziku: