Dana 08.04.2014. godine održan je sastanak sa direktorom Fonda, gospodinom Ahmetom Baljićem i direktorom Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Igorom Kamočajem.

Ovom prilikom, predstavnici institucija upoznali su se djelokrugom rada obje institucije, pri čemu su u cilju poboljšanja uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, definisani dalji koraci moguće saradnje.
Također se razgovaralo o problemima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i prijedlozima za poticanje vlasti na svim nivoima, da zajedno, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u BiH stvore jedinstven sistem resursa u socijalnom, pravnom i ekonomskom smislu, kako bi se pružila potpuna inkluzija i bolji kvalitet života osoba sa invaliditetom u BiH.

Na sastanku je istaknuto, da je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo jedna od rijetkih koja redovno izmiruje svoje obaveze prema Fondu, na što  je obavezuje član 59, Zakona o profesionaloj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prema kojem su kantonalne službe za zapošljavanje dužne u Fond uplatiti 5% od planiranih sredstava njihovog Finansijskog plana za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini.

„Od 40 hiljada privrednih subjekata u FBiH, samo 12 hiljada uplaćuju novac Fondu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prema članu 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U periodu koji je pred nama, želimo promijeniti ovu praksu i uz pomoć nadležnih institucija mnoge od ovih subjekata podsjetiti na ovu zakonsku obavezu“, istakao je Baljić.”

Na sastanku se, između ostalog  razgovaralo i o budućoj saradnji u okviru aktivnih mjera zapošljavanja, broju zaposlenih osoba sa invaliditetom, kao i kontroli i utrošku doznačenih sredstava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.