Deseta sjednica Upravnog odbora održana je 05. marta 2015. godine u Sarajevu u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Na  sjednici je usvojen  Godišnji obračun za period 01.01.- 31.12.2014. godine, Finansijski plan za 2015. godinu, kao i Plan rada Fonda za 2015. godinu.
U vezi sa posljednjim, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog o uvrstavanju formulacije u Plan rada o tome da je nužno napraviti antikorupcijski plan koji će biti razmatran i usvojen od strane Upravnog odbora Fonda, a koji je Fond bio dužan donijeti u skladu sa Odlukom Vlade FBiH.
Predsjednik Upravnog odbora, gospodin Almas Kulović je naglasio, da postoji realna mogućost za poboljšanje i unaprijeđenje zaštite osoba sa invaliditetom, tj. stvaranje predpostavki za veći broj zapošljavanja istih, obzirom na finansijska sredstva kojima Fond raspolaže u ovoj godini.
Članovi Upravnog odbora su ovom prilikom informisani sa Obrazloženjem Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Fonda za period 01.01.2014.-30.09.2014.godine.
U nastavku možete preuzeti Plana rada Fonda za 2015. godinu.