Dana 17.08.2021. godine održana je 33. sjednica Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na sjednici Upravnog odbora u skladu sa Godišnjim planom raspisivanja javnih poziva Fonda za 2021. godinu u okviru dnevnog reda između ostalog donesene su slijedeće odluke:

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2021. godine. Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 2.850.000,00 KM,  raspoređenih na dva LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

  • Lot II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica. – 2.600.000,00 KM;
  • Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, – 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati na program profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje. – 250.000,00 KM.


Odluka Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2021. godini.
Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda u ukupnom iznosu od 2.660.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom. Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 6.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 13.500,00 KM, u zavisnosti od procenta invalidnosti i perioda zapošljavanja.

Planirani datum objave javnih poziva je na dan 19.08.2021. godine.