S ciljem povećanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, a što je i obaveza iz Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond), dana 13.09.2017. godine u Zenici, organizovao je  prezentaciju programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje Fond planira realizovati u 2017. godini i za koje će u veoma kratkom roku raspisati javni poziv.

Ministar Nurdžehan Šahinović za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona pozvao je sve zainteresirane strane i poslodavce da iskoriste mogućnosti koje pruža Fond u okviru predstojećeg Javni poziva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ističući da aktivnosti vezane za osobe sa invalidtetom ne bi trebale ostati samo na nivou nevladinih organizacija.

Predstavnici Fonda prezentirali su neophodne informacije vezane za uslove koje je neophodno ispuniti za učešće na Javnom pozivu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Istaknut je i problem nedovoljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.