U organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, u Tuzli je u prostorijama Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa psihičkim i tjelesnim smetnjama u razvoju, 13.04.2016. godine organizovan okrugli sto na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Skupu su prisutvovali i predstavnici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Federalnog zavoda PIO/MIO, Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, predstavnici privredne i obrtničke komore kantona, kao i rukovodioci i predstavnici više obrazovnih i drugih organizacija.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kroz prezentaciju svoga rada upoznao učesnike skupa sa obavezama i pravima definisanim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a u pogledu obaveze poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili vrše uplatu posebnog doprinosa, kao i o mogućnostima u pogledu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Prezentirani su uvjeti i  namjene za koje je moguće aplicirati po javnom pozivu Fonda koji je u toku, te su date smjernice o načinu apliciranja. Skupu se u svojstvu domaćina obratio i g. Nermin Hodžić, ministar razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, koji je pozdravio prisutne te iskazao nadu u buduću plodotvornu saradnju Fonda i nadležnih institucija u kantonu, a sve u interesu osoba sa invaliditetom sa područja Tuzlanskog kantona.