U organizaciji  Caritas Bosne i Hercegovine s partnerima Udrugom roditelja i djece s posebnim potrebama  „Vedri osmjeh“ iz Mostara i NCM „Ivan Pavao II“ , a u okviru projekta „O.P.T.I.O.N.“ kojeg finansira Evropska unija u prostorijama Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica „TMP“  u četvrtak 13.10.2016. godine održana je konferencija pod nazivom „Zapošljavanje osoba s invaliditetom“.

Cilj ove konferencije bila je razmjena iskustava i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz perspektive javnih ustanova, udruženja, preduzeća i roditelja kao i aktuelna pitanja od interesa za osobe sa invaliditetom.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kroz prezentaciju „Legislativa i aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ prisutne upoznao sa radom Fonda kao i sa obavezama i pravima definisanim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a u pogledu obaveze poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili vrše uplatu posebnog doprinosa, kao i o mogućnostima u pogledu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Zaključci konferencije su:

  • Mogućnosti za socijalno poduzetništvo su velike ali na našim prostorima još su nedovolojno istražene te treba uložiti dodatni napor u tom pravcu;
  • Osigurati primjenu zakonskih obaveza preduzeća da upošljavaju osobe sa invaliditetom ili da uplaćuju sredstva u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
  • Nephodno je osnivanje ustanova za profesionalnu rehabilitaciju kao i radnih centara jer je veliki postotak osoba sa invaliditeom koje ne postižu radni učinak iznad 50%.