Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeotm kao suorganizator dvodnevne 11. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditeotm u organizaciji Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK održao je prezentaciju na temu: “Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda”.

Predstavnici Fonda, svim pristutnima prezentirali su nepohodne informacije vezane za uslove koje je neophodno ispuniti za učešće na Javnom pozivu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pored navedenog, prisutni su informisani o pravima i obavezama u skladu sa Zakonom te je istaknuta i činjenica nedovljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabiliticaju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.

11. Međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba sa invaliditetom održana je 25. i 26.10.2017. godine u Hotelu “Sanus” – Sanski Most.