U okviru EU projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ (Trans2Work) u srijedu 7. decembra 2016. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održan je okrugli sto o zapošljavanju visokoobrazovanih osoba sa invaliditetom. Okrugli sto je organizirao Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Profil Management Consultingom iz Sarajeva, jednim od partnera u projektu, u cilju predstavljanja aktivnosti u projektu sa fokusom na poslodavce.

Ciljevi susreta bili su:

  • predstavljanje projekta poslodavcima, akademskom osoblju, studentima, predstavnicima nevladinog sektora i medijima,
  • razmjena iskustava i mišljenja o potrebi i mogućnostima povezivanja visokoškolskog obrazovanja i tržišta rada,
  • povezivanje institucija visokog obrazovanja s radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom,
  • senzibilizacija poslodavaca za razumijevanje potreba osoba sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude odgovarajućih radnih mjesta.

Uz pozdravna obraćanja prof. dr. Izeta Rađe, prorektora za naučnoistraživački i umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Lejle Kafedžić, koordinatorice projekta za Univerzitet u Sarajevu, predstavljen je projekat „Trans2Work“, a svoje izlaganje je prezentirala je i predstavnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, gospođa Nejra Šabić , direktor Udruženja poslodavaca FBiH gospodin Mladen Pandurević, projektna koordinatorica NVO My Right – Empowers people with disabilities #PonosniNaSebe gospođa Nataša Maros, HR Manager Mistral Technologies gospođa Azra Sarić i studentica Alma Mujanović.
Univerzitet u Sarajevu je jedan od 22 partnera uključena u realizaciju projekta Erasmus+ „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ (akronim: Trans2Work). Cilj projekta je poboljšati kvalitet i relevantnost procesa tranzicije od školovanja do zaposlenja visokoobrazovanih studenata sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Projekat Trans2Work osmišljen je da:

  • pripremi i unaprijedi institucije visokog obrazovanja da podrže studente sa invaliditetom u njihovom prelasku od visokoškolskog obrazovanja do tržišta rada, u skladu sa standardima i politikom EU,
  • poveže institucije visokog obrazovanja sa radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom,
  • prilagodi tranzicijske mogućnosti i vještine sa praksom i politikom EU,
  • pripremi poslodavce za bolje razumijevanje potreba zaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude odgovarajućih radnih mjesta.

Osnovna ciljna grupa projekta je grupa sadašnjih i budućih diplomiranih studenata sa invaliditetom i poslodavaca iz javnog i privatnog sektora. U projektu učestvuju 22 partnera: šest partnera iz Bosne i Hercegovine: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, NVO Humanitarna organizacija „Partner“, „Profil MC“ d.o.o., „PROCOM“ d.o.o.; sedam partnera iz Srbije: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet „Metropolitan“ u Beogradu, NVO Asocijacija studenata sa poteškoćama iz Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, Poslovna asocijacija „Unija Čačak 2000“, Balkanska mreža za obrazovanje na daljinu „BADEN“ Srbija; četiri iz Crne Gore: Univerzitet u Crnoj Gori, Univerzitet u Donjoj Gorici, Asocijacija mladih sa poteškoćama u Crnoj Gori, Agencija za zapošljavanje Crne Gore.