Pod pokroviteljstvom austrijskog BBRZ-a, vodeće institucije za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Austrije, predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovali su u periodu 21– 23 aprila 2015. godine na trening programu razmjene znanja na temu „Profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom”.

Program je baziran na znanju i iskustvu stručnjaka iz ove renomirane austrijske organizacije, koja nosi ime lidera u ovoj oblasti na području EU.
Trening program je održan sa ciljem dobijanja znanja u oblasti profesionalnog osposobljavanja, rehabilitacije i prekvalifikacije osoba sa invaliditetom, po uzoru na austrijski model.
Putem ovog programa stečena su znanja o održivom sistemu usluga profesionalnog osposobljavanja i rehabilitacije osoba sa invaliditetom i drugih teško zapošljivih kategorija.
Stečeno iskustvo i znanje doprinijet će daljem razvoju procesa profesionalnog osposobljavanja, rehabilitacije, prekvalifikacije i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.