Na poziv Privredne komore Posavskog kantona u Orašju održana prezentacija Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Privredna komora Posavskog kantona u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeotm, dana 17.10.2017. godine u Orašje  organizovala okrugli stol na temu „Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Predstavnici Fonda prezentirali su neophodne informacije vezane za uslove koje je neophodno ispuniti za učešće na Javnom pozivu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Prisutni su informisani o pravima i obavezama u skladu sa Zakonom. Istaknut je i problem nedovoljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.