Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeotm (Fond), dana 28.09.2017. godine u Mostaru organizovala je prezentaciju aktivnosti Fonda kao i programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom te načinima i uvjetima za apliciranje prema sredstvima Fonda putem javnih poziva.

Predstavnici Fonda prezentirali su neophodne informacije vezane za uslove koje je neophodno ispuniti za učešće na Javnom pozivu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Istaknut je i problem nedovoljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.