Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je u javnu raspravu Stratešku platformu Startegije za unaprjeđenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH za novo strateško razdoblje.

S ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom ovom strateškom platformom definisana su četiri prioriteta koji se odnose na unaprjeđenje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, poticanje inkluzije, kvaliteta života i neovisnog življenja osoba sa invaliditetom, prevencija diskriminacije, zlostavljanja i iskorištavanja osoba sa invaliditetom i jačanje kapaciteta institucija i organizacija značajnih za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.