U petak, 20.10.2017. godine u Velikoj sali Kulturnog centra Bihać sa početkom u 10:00 sati, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom održao je prezentaciju na temu: “Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda” u saradnji sa JU Službom za zapošljavanje USK-a kantona.

Predstavnici Fonda, svim pristutnima prezentirali su nepohodne informacije vezane za uslove koje je neophodno ispuniti za učešće na Javnom pozivu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pored navedenog, prisutni su informisani o pravima i obavezama u skladu sa Zakonom te je istaknuta i činjenica nedovljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabiliticaju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.