Svake se godine, 2. travnja, obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Obilježavanjem ovog dana nastoji se skrenuti pozornost na istraživanje, dijagnosticiranje, liječenje i sveopću svjesnost o bolesti i pogođenima njome. Učestalost pojave je od 1 do 2 posto, točnije jedno na 88 djece u SAD-u dok se podatci za Europu kreću oko 0,9 na 150, a povećava se iz godine u godinu. Ukupna brojka u Hrvatskoj se kreće oko 12 000 oboljelih. Podatci pokazuju da su više pogođena muška djeca iako je taj podatak podložan kritikama jer se pretpostavlja da kod ženske djece često izostane dijagnoza.

Djecu s dijagnosticiranim autizmom karakterizira neobična osjetilna percepcija i iskustva, motorička nespretnost i nesanica. Ono što roditeljima predstavlja problem, osim izostanka empatije i emocionalne povezanosti, su česta repetativna ponašanja, ekstremi od kognitivne zaostalosti do iznimne nadarenosti, sklonost epileptičkim napadajima i samoozljeđivanju, gastrointestinalne tegobe itd. Zanimljivo je da su djeca i odrasli s autizmom skloni izdvajanju u području znanosti i tehnologije koje zahtjeva vrlo visoku razinu logike i fokusiranosti u čemu ljudi s ovakvim vrstama poremećaja odlično uspijevaju zbog odvajanja od društvenih interakcija i posvećenosti zadatcima.

Poremećaji iz spektra autizma uključuju set neurorazvojnih poremećaja karakteriziranih manjkom društvenih ponašanja i neverbalne komunikacije kao što je pogled u oči, izrazi lica i tjelesne geste, a do pojave dolazi uslijed kombinacije genetskih i negenetskih čimbenika i njihovog međudjelovanja. Ponekad je simptome moguće uočiti već kod novorođenčeta, a oni su iritabilnost, pasivnost, nesanica i poremećaji hranjenja. Kako dijete raste, sve više se simptoma javlja pa počnu prevladavati problemi s govorom i društvenim vještinama. Često se javlja nagli gubitak društvenih vještina i govora oko 18. mjeseca. Najčešća dob u kojoj se dijagnosticira je predškolsko doba ili prva dva razreda osnovne škole iako se može dijagnosticirati već u prve tri godine djetetova života.

Unatoč novonastaloj situaciji (COVID-19) koja je zadesila cijeli svijet pa time i Bosnu i Hercegovinu u pogledu obilježavanja 2.aprila/travnja, Svjetskog dana svjesti o autizmu, Fond koristi priliku da apeluje na društvo da naše sugrađane sa autizmom tretiramo kao punopravne individue, građane čiji status u pogledu poštivanja prava i mogućnosti ostvarenja lične sreće mora biti jednak statusu drugih građana.