Fond koristi priliku da apeluje na društvo da naše sugrađane sa Down sindromom tretiramo kao punopravne individue, građane čiji status u pogledu poštivanja prava i mogućnosti ostvarenja lične sreće mora biti jednak statusu drugih građana. Pozivamo građane da se pridruže međunarodnoj kampanji simboličnog podržavanja osoba sa Down sindromom.
U povodu Svjetskog dana osoba sa Down sindromom, 21. marta, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podsjeća na svoju zakonsku nadležnost i obavezu da i ovoj kategoriji osoba sa invaliditetom pruži odgovarajuće oblike podrške za njihovu profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje. 

U tom cilju Fond poziva osobe sa Down sindromom, njihove porodice, udruženja na nivou kantona i lokalne zajednice koja pružaju podršku ovoj populaciji da se obrate Fondu i infomišu se na koji način mogu ostvariti pravo na profesionalnu rehabilitaciju  i zapošljavanje.

Ciljevi obilježavanja ovog dana su buđenje svijesti i razumijevanja te međunarodna podrška, kako bi se poštivala prava ljudi s Down sindromom i poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvaliteta života, kao i promoviranje svijesti i razumijevanje Down sindroma uz mobiliziranje podrške i priznavanja, dostojanstva, prava i dobrobiti za osobe s Down sindromom.

Insistirajte i istrajte na zaštiti prava na rad osoba sa Down sindromom!