U decembru 2011. godine Ujedinjene nacije proglasile su 21. mart Svjetskim danom osoba s Down sindromom i tom prilikom pozvale sve države članice, relevantne UN organizacije, druge međunarodne organizacije i civilno društvo da na odgovarajući način obilježe ovaj dan.

V.d. direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić poziva osobe sa Down sindromom, njihove porodice, udruženja na nivou kantona i lokalne zajednice koja pružaju podršku ovoj populaciji da se obrate Fondu i infomišu se na koji način mogu ostvariti pravo na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje.

Koristimo ovu priliku da apelujemo na društvo da naše sugrađane sa Down sindromom tretiramo kao punopravne individue, građane čiji status u pogledu poštivanja prava i mogućnosti ostvarenja lične sreće mora biti jednak statusu drugih građana

Ciljevi obilježavanja ovog dana su buđenje svijesti i razumijevanja, te isticanje važnosti inkluzije osoba s Down sindromom u svim sferama života, te obavezu države da preuzme odgovornost i osigura preduvjete potrebne za njihovo uspješno uključivanje.