U periodu 07- 08 novembra 2013. godine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, zajedno sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike FBiH, bio je domaćin studijskog posjeta, udruženju Osvit, koje okuplja udruženja ustanova, preduzeća i druge pravne subjekte sa područja RH, a bave se profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.

U toku studijske posjete 45 sudionika iz različitih institucija Udruženja, organizovan  je susret sa Federalnim ministrom rada i socijalne politike, gospodinom Vjekoslavom Čamberom, a gosti su imali priliku posjetiti i neke od uspješnih preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sarajevu.

Dvodnevna posjeta bila je dobra prilika za razmjenu korisnih informacija sa direktorom hrvatskog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Antom Vučićem i njegovim djelatnicima.

Dalja saradnja definisana je kroz razmjenu informacija, te aktivnog učešća predstavnika iz Hrvatske na Konferenciji , koja će se uskoro održati pod pokroviteljstvom Fonda FBiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.