Svim našim korisnicima i poslovnim saradnicima, pregršt poslovnih i privatnih uspjeha u Novoj, 2014. godini, želi Vam Vaš

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH