Predstavnici Saveza udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH, posjetili su Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te uručili zahvalnicu direktoru Fonda za izuzetno zalaganje za prava guhih i nagluhih osoba. Sekretar Saveza g. Sulejman Čaković zahvalio se na dosadašnjoj saradnji i podršci koja je pružena kroz aktivnosti Fonda populaciji gluhih i nagluhih osoba, te izrazio zainteresovanost i na aktivnoj budućoj saradnji. Posjeta je bila prilika  za razgovor o problemima sa kojim se susreću gluhe i nagluhe osobe kao i načinima na koji Fond u okviru zakonskih riješenja može pružiti  podršku ovoj populaciji.

U cilju poboljšanja komunikacije  i bolje informiranosti gluhih i nagluhih osoba Fond je u proteklom periodu proveo i edukaciju zaposlenika Fonda kroz kurs znakovnog jezika organizovanog uz podršku predstavnika organizacija gluhih i nagluhih osoba.