Savez RVI Federacije BiH i Udruženje ratnih vojnih invalida Općine Ilidža, danas su organizovali prezentaciju rada preko 100 privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja opstaju uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na prezentaciji, predstavnici privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prezentirali su svoj rad i svoje proizvode, te su istakli važnost Fonda u njihovom dosadašnjem radu. Ispred organizatora, prisutnim se obratio  gdin. Esad Delić, predsjednik Saveza RVI Federacije BiH i direktor Fonda gdin. Ahmet Baljić.

Predstavnici privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom su izkazali zadovoljstvo saradnjom sa Fondom i pozitivnim iskustvima u međusobnoj saradnji. Naročito je pozdravljen iskorak u obimu i načinu podrške osobama sa invaliditetom u posljednje četiri godine, uključujući maksimalnu transparentnost u radu Fonda i ravnopravnu podršku svim preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Predsjednik Saveza RVI Federacije BiH, gdin. Esad Delić istakao je da Fond kontinuirano podržava zapošljavanje osoba sa invaliditetm, održivost njihove zaposlenosti, razvoj zaštitne radionice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Također, data je nepodijeljena podrška direktoru Fonda i instituciji u cjelini u dosadašnjem radu uz iskazanu nadu i uvjerenje da će Fond nastaviti sa intenziviranjem podrške unapređenju pozicije osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Kroz svoju prezentaciju predstavnici Fonda su prisutnima, prije svega, predstavili rad Fonda, zakonske mogućnosti i obaveze za poslodavce i osobe sa invaliditetom. Također, istaknut je i problem sa kojim se Fond suočava, a to je nedovoljna naplata posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.