Najava događaja-GORAŽDE

U četvrtak, 22.10.2015. godine u maloj sali JU Centar za kulturu Goražde, na adresi Zaima Imamovića br. 2, 73 000 Goražde sa početkom u 11:00 sati Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH u saradnji sa Uredom premijera Bosansko-podrinjskog kantona i Savezom ratnih vojnih invalida Bosansko-podrinjskog kantona organizovat će javnu prezentaciju na temu: „Mogućnosti, perspektive i koristi zapošljavanja osoba sa invaliditetom.“
Očekuje sa da učešće u događaju uzmu i pozvani predstavnici institucija vlasti sa područja Bosansko-podrinjskog kantona, predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci i druga zainteresovana lica i subjekti iz regije.
Cilj događaja je predstaviti potencijale i prednosti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, te zakonom predviđene mogućnosti i pogodnosti pri zapošljavanju takvih osoba, ali i obaveze poslodavaca i drugih subjekata u ovoj oblasti.
Događaj je otvoren za javnost.