Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je na 42. sjednici održanoj 06.05.2024. godine donio Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini, broj: 01-04-5-5455/24 od 06.05.2024. godine.

U okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava za sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini u raspodjelu su uvrštene i podržane sve aplikacije subjekata koje su ispunjavale propisane uslove.

 Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.864.247,34 KM od ukupno predviđenih 3.950.000,00 KM za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenom dana 27.02.2024. godine.

 Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacija na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, Fond će eventualne ugovore iz prethodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva objavljenog 27.02.2024. godine, možete preuzeti ovdje:

  1. REZULTATI ZA LOT I
  2. REZULTATI ZA LOT IV
  3. REZULTATI ZA LOT V