Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini

 

Privremeni Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je na 23. sjednici održanoj 28.04.2023. godine donio Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini, broj: 01-04-5-5398/23 od 28.04.2023. godine.

U okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava za sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini u raspodjelu su uvrštene i podržane sve aplikacije subjekata koje su ispunjavale propisane uslove.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 4.939.216,59 KM od ukupno predviđenih 5.000.000,00 KM za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenom dana 22.02.2023. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, Fond će eventualne ugovore iz prethodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva objavljenog 22.02.2023. godine, možete preuzeti ovdje:

  1. REZULTATI ZA LOT I
  2. REZULTATI ZA LOT II
  3. REZULTATI ZA LOT IV
  4. REZULTATI ZA LOT V