Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini

Privremeni Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je na 9. sjednici održanoj 31.10.2022. godine donio Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini, broj: 01-04-5-12744/22 od 31.10.2022. godine.

U okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini u raspodjelu su uvrštene i podržane sve aplikacije subjekata koje su ispunjavale formalno pravne uslove.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 2.070.567,42 KM od ukupno predviđenih 2.500.000,00 KM za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenom dana 25.08.2022. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz prethodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva objavljenog 25.08.2022. godine, možete preuzeti ovdje:

  1. REZULTATI ZA LOT II
  2. REZULTATI ZA LOT III (3.2)
  3. REZULTATI ZA LOT III (3.3)