Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2021. godini

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 36. sjednici održanoj 27.10.2021. godine, donio je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2021. godini, broj: 01-04-5-12555/21 od 27.10.2021. godine.

U okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u raspodijelu su uvrštene i podržane sve aplikacije subjekata koje su ispunjavale formalno pravne uslove.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 2.654.340,75 KM od ukupno predviđenih 2.850.000,00 KM za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2021. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenog dana 19.08.2021. godine na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2021. godini broj: 01-04-5-9883/21 od 17.08.2021. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana, od dana objave rezultata na internet stranici Fonda, zaključno sa subotom 06.11.2021. godine.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda Odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz predhodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva objavljenog 19.08.2021. godine, možete preuzeti ovdje:

  1. REZULTATI ZA LOT II
  2. REZULTATI ZA LOT III.3

Konstatovano je da su ukupno zaprimljena 3 prigovora na Zaključak Komisije za selekciju broj: 02-24-2-11934/21 od 13.10.2021.godine. Aplikanti koji su uložili prigovor, pismenim putem dobit će odgovor na isti.

NAPOMENA: KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, A ŠTO PODRAZUMJEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI.