Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

 

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 32. sjednici održanoj 23.11.2023. godine donio je Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini, broj: 01-04-5-15426/23 od 23.11.2023. godine.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.619.175,00 KM od ukupno predviđenih 6.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenog dana 01.09.2023. godine na osnovu Odluke privremenog Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini broj: 01-04-5-11724/23 od 29.08.2023. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana, od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda Odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz predhodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva za 2023. godinu, možete preuzeti ovdje:

  1. LISTA 1.1 – Aplikacije koje ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kao takve ulaze u raspodjelu  sredstava