Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE JAVNOG POZIVA za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invalidtetom u 2021. godini.

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 29. sjednici održanoj 21.05.2021. godine, donio je Odluku o raspodjeli sredstava za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini po Javnom pozivu Fonda objavljenom 11.03.2021. godine.

Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.345.000,00 KM od ukupno predviđenih 3.500.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini po Javnom pozivu Fonda, objavljenom 11.03.2021. godine na osnovu Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini broj: 01-04-5-2280/21 od 19.02.2021. godine.

Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno rezultate Javnog poziva je osam dana, od dana objave rezultata na internet stranici Fonda, zaključno sa subotom 29.05.2021. godine.

Komisija će izvršiti ponovno bodovanje i razmatranje aplikacije na koju subjekat uloži prigovor, a koji Upravni Odbor Fonda odlukom uvaži kao opravdan.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora, službe Fonda će eventualne ugovore iz predhodnog stava zaključiti nakon isteka roka za žalbu i donošenja Odluke Upravnog odbora vezano za iste, u skladu sa odredbama Pravilnika o rapospodjeli sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Rezultate Javnog poziva za 2021. godinu, možete preuzeti ovdje:

  1. LISTA 1.1 – Aplikacije koje ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kao takve ulaze u raspodjelu  sredstava
  2. LISTA 2.1 – Aplikacije koje ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Konstatovano je da je ukupno zaprimljeno 15 prigovora na Zaključak Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini od 11.03.2021.godine.

Informacija o zaprimljenim prigovorima na Zaključak Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini od 11.03.2021. godine PREUZMITE OVDJE.

NAPOMENA: KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, A ŠTO PODRAZUMJEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI.