Na zahtjev Koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona  predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su 12. februara 2015. godine obavili posjetu ovom kantonu, gdje je upriličen radni sasatanak sa  predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnicima lokalnih vlasti i OSCE-om.

Na sasatanku je predstavljen rad Fonda i izvršena prezentacija analize dosadašnjeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području ovog kantona.

Ovim putem dogovorena je daljnja saradnja u pogledu predstojećih aktivnosti Fonda, tj. promocije zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području Unsko- sanskog kantona, učešća predstavnika Koordinacionog odbora u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji,osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podzakonskih akata, učešća na konferencijama i drugim aktivnostima. Susret je protekao u konstruktivnoj atmosferi uz razmjenu korisnih informacija, kao i konkretnih dogovora aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju saradnje u budućnosti.