U organizaciji Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Zavoda za upošljavanje Kantona 10, jučer je u velikoj sali zgrade Vlade u Livnu organiziran okrugli sto na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

Uešće na skupu su uzeli predstavnici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Zavoda za upošljavanje, Koalicije osoba s invaliditetom, predstavnici općinskih centara za socijalni rad, te predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom su održali prezentaciju o radu institucije, te o mogućnostima i pravima osoba sa invaliditetom u postupcima pred Fondom.

Također, obrazložene su obaveze i koristi poslodavaca, sa naglaskom na problematiku naplate posebnog doprinosa po osnivu članova 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Dogovorena je i buduća saradnja u pogledu informisanja i educiranja ciljnih kategorija o načinima korištenja usluga i sredstava Fonda.