Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru 12.06.2019. godine kako bi se promovisala prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Sajam je organiziran u sklopu projekta P.O.W.E.R, koji financira Europska unija kroz IPA II program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a u okviru kojeg je Fond za profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jedan od partnera. Predstavnici Fonda učestvovali su u sajmaskom izložbenom dijelu,  a u okviru programa sajma predstavnici Fonda održali su i radionicu „Poticaji za zapošljavanje“.

Sajam su svečano otvorile osobe s invaliditetom koje su u okviru projekta P.O.W.E.R stekli priliku da se zaposle kao pripravnici. Na sajmu je prisustvovalo više od 40 izlagača iz raznih institucija, organizacija, udruženja osoba s invaliditetom, socijalnih preduzeća, kompanija te zaštitnih radionica. U sklopu sajma održane su dvije radionice o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom i aktivnom traženju posla uz predstavljanje primjera dobrih praksi.

„Socio-ekonomske reforme su u fokusu aktivnosti Europske unije u Bosni i Hercegovini u proteklih pet godina. Ovaj proces je započet, ali potrebno je da dalje radimo na unapređenju mogućnosti i podršci osobama s invaliditetom i stanovništvu generalno. Socijalna dimenzija procesa europskih intergracija je izuzetno bitna, a naročito aspekti poput zdravstvene njege, zapošljavanja i jednakih mogućnosti obrazovanja za sve građane, uključujući i  osobe s invaliditetom“ rekao je ambasador Lars- Gunnar Wigemark, šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH koji je zajedno s deset pripravnika projekta P.O.W.E.R zvanično otvorio sajam.

Na sajmu su istaknuti rezultati djelovanja Fonda koji je do sada kroz poticaje zaposlio 4300 osoba s invaliditetom, od čega je njih 1070 pokrenulo samostalni obrt.
Poslodavcima je ukazano na  zakonsku obvezu prema kojoj bi se na svakog 16. zaposlenika trebala zaposliti jedna osoba s invaliditetom, te obavezu uplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju ukoliko se ne ispunjava navedena zakonska obaveza.