Na jubilarnom 20. međunarodnom sajmu gospodarstva – Mostar 2017. se predstavilo više od 800 izlagača iz 30 zemalja. Tokom sajma, održano je niz iznimno posjećenih i značajnih konferencija, stručnih skupova, radionica i okruglih stolova. Na jednom od skupova  u organizaciji Udruge “Utjeha” iz Širokog Brijega učestvovao je i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.  

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kroz prezentaciju svoga rada upoznao učesnike skupa sa obavezama i pravima definisanim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a u pogledu obaveze poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili vrše uplatu posebnog doprinosa, kao i o mogućnostima u pogledu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Prezentirani su uvjeti i  namjene za koje je moguće aplicirati po javnim pozivima Fonda.