Na posljednoj sjednici Upravnog odbora Fonda, razmatrani su i usvojeni privremeni, kao i konačni Izvještaji o namjenskom utrošku sredstava, po Javnom pozivu od 10.11.2012. godine za programe i projekte održivosti razine privrednih društava, razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i provođenje i unapijeđivanje profesionalne rehabilitacije.

Predočenim izvještajima konstatovano je, da su sva privredna društva po svakom realizovanom programu i projektu iz sve tri oblasti, dobivena finansijska sredstva Fonda utrošila u skladu sa potpisanim Ugovorom, tj. opravdali namjenski utrošak sredstava.